Psychomotorische therapie

Meggie Biemans

Meggie Biemans Psychomotorische therapie

Tel: 06-83662883
Email: info@psygo-pmt.nl

Psychomotorische Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte behandelvorm voor iedereen. Bij PMT gaan we niet alleen praten, maar vooral doen! Met name voor kinderen en (jong) volwassenen ligt bewegen, creatief bezig zijn en spel dichtbij hun belevingswereld. Dit biedt dus op een speelse wijze ingang tot hun binnenwereld. Naast bewegingsgericht kan er ook lichaamsgericht worden gewerkt. Denk hierbij aan ontspanningsoefeningen.

Door middel van bewegen, sport en spel, komt er gedrag tot uiting. Hierin komen sterke en minder sterke kanten naar voren, op zowel lichamelijk- cognitief- en sociaal vlak. De bewegingssituatie is de oefenplek waar nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken kunnen worden opgedaan en waar geëxperimenteerd kan worden met ander gedrag. In een veilige omgeving gaan wij samen aan de slag aan gerelateerde doelstellingen en/of hulpvragen.

Samen ontdekken wat het beste kan helpen is het mooiste wat er is. Het is bijzonder om te zien hoe graag iedereen wil en kan leren in beweging!

- Meggie Biemans

Voor wie?

Psychomotorische Therapie kan zowel individueel, in groepsverband, tussen ouder en kind en voor het gehele gezin worden aangeboden. PMT kan helpen bij klachten zoals een laag zelfbeeld, somberheid, angsten, prikkelbaarheid, emotieregulatie, onzekerheid tegenover anderen, psychosomatische- of spanningsklachten, eetproblemen of een burn-out.

Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes in het basisonderwijs. Met behulp van sport, spel en oefenen leren de kinderen: wie ben ik, wat wil ik en vooral wat kan ik! Dit is een training die erop uit is om kinderen een enorme zelfvertrouwen boost te geven. Zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie staan centraal!

Kosten en vergoeding

De kosten worden door verschillende verzekeraars gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekeringspakket. Neem hierover contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Vermeld daarbij dat de therapeut is aangesloten bij de FVB (109366), het NFG en ingeschreven staat in het register vaktherapeutische beroepen (RBCZ). Informatie over vergoedingen is te vinden op de volgende website: http://zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Tijdige annulering (minimaal 24 uur voor de afspraak) zal niet in rekening worden gebracht. Voor het zonder bericht niet verschijnen wordt een aparte rekening toegestuurd.