Kinderfysiotherapie

Janneke van Hees-Nooijen

Janneke van Hees-Nooijen Master kinderfysiotherapie
Algemene fysiotherapie

Email: info@denhoogenreek.nl

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie gericht op het bewegingsapparaat en motorisch functioneren van kinderen tussen 0 en 18 jaar. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis, didactische en pedogogische vaardigheden passend bij het kind.

Alle kinderen ontwikkelen motoriek door te spelen en te bewegen. Er zijn kinderen die moeite hebben met het aanleren van motorische vaardigheden. Het is ook mogelijk dat door een ongeluk, operatie of spanning pijn of beweegproblemen ontstaan. Samen met het kind en de ouders zoeken we een manier om die vaardigheden te gaan ontwikkelen en het probleem te verhelpen. Dit doen we door te oefenen en te spelen. Want alle kinderen hebben het in zich om op hun eigen manier de vaardigheden onder de knie te krijgen.

Aanmelding

Kinderen kunnen via een verwijzing van een huisarts, consultatiebureau arts of kinderarts worden aangemeld. Daarnaast is het mogelijk rechtstreeks contact op te nemen voor een screening wanneer een leerkracht of ouder een probleem signaleert.

Wanneer kan kinderfysiotherapie helpen?

Baby's

Peuters, kleuters

Schoolgaande kinderen

Tieners

Onderzoek en behandeling

Wanneer een kind wordt aangemeld met een motorisch of lichamelijk probleem, vindt er een intake met kind en ouder plaats. Daarnaast wordt het kind geobserveerd en onderzocht. Naar aanleiding van de hulpvraag en het onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden en wordt een behandeling gestart. De behandeling vindt spelenderwijs plaats. Tijdens de behandeling wordt intensief contact gehouden met ouders, leerkrachten en verwijzers.

Kosten en vergoeding

Wanneer een kind wordt aangemeld met een motorisch of lichamelijk probleem, vindt er een intake met kind en ouder plaats. Daarnaast wordt het kind geobserveerd en onderzocht. Naar aanleiding van de hulpvraag en het onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden en wordt een behandeling gestart. De behandeling vindt spelenderwijs plaats. Tijdens de behandeling wordt intensief contact gehouden met ouders, leerkrachten en verwijzers.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering bij kinderen tot 18 jaar.