Klachtenregeling KNGF

Klachtenregeling KNGF

Onze fysiotherapeuten oefenen hun vak zo goed mogelijk uit en proberen u zo goed mogelijk te behandelen.
Heeft u toch een klacht over de behandeling dan is het goed om dit kenbaar te maken, voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
U kunt in eerste instantie een gesprek aangaan met uw behandelend fysiotherapeut of, als u dat prettiger vindt, met een andere therapeut of een medewerker van onze praktijk. 
Ook kunt een e-mail of brief sturen om uw ervaring kenbaar te maken. 
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met uw klacht en proberen deze naar tevredenheid op te lossen. 
Levert een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op dan kunt u ook een klacht of opmerking indienen middels een klachtenprocedure. 

Fysio- en manuele therapie van Delst BV is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Mochten wij uw klacht als zijnde Fysio- en manuele therapie van Delst BV niet naar tevredenheid kunnen oplossen? Of wilt u uw klacht bij voorkeur melden bij een onafhankelijke partij dan kunt u dit doen bij het KNGF. Zij beschikken over een onafhankelijk klachtenfunctionarissen om samen met u en ons uw klacht te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken. 

Klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het 
KNGF. De folder hierover is te vinden in de wachtruimte. Wij maken gebruik van de  klachtenregeling via KNGF: het meldingsformulier klachten. 
Daarnaast voldoen wij aan de verplichtingen die de wet kwaliteit klachten geschillen zorg (WKKGZ) aan ons stelt

De “formele” klachtenprocedure voor fysiotherapie

1. Levert een gesprek over uw klacht met de behandelend fysiotherapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u in eerste instantie een bemiddelingsgesprek aanvragen bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
2. Levert deze bemiddeling niets op of wilt u bij voorkeur een gesprek met iemand anders dan de behandelend Fysiotherapeut, dan kunt u het Informatie- en Klachtenbureau (IKG) inschakelen.
3. Indien bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert dan kunt u overgaan tot het indienen van een “formele” klacht. 

Hiervoor zijn 2 instanties, met verschillende bevoegdheden:
– Via de klachtencommissie van het KNGF
– Via de commissie van toezicht van het KNGF

U dient uw klacht in alle gevallen schriftelijk in te dienen. Ook kan iemand anders namens u een klacht indienen. Anoniem een klacht indienen is niet mogelijk. De behandeling van de klacht is kosteloos.

Meer informatie of een klacht indienen?