Manuele therapie

Marjan van Delst en Kim Keeling

Marjan van Delst Algemene fysiotherapie
Manuele therapie
Dry needling

Email: info@denhoogenreek.nl

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Een manueel therapeut heeft na de opleiding fysiotherapie nog een gespecialiseerde studie manuele therapie gevolgd voor de duur van vier jaar. De therapeut heeft tijdens deze studie extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam, van de gewrichten en in het bijzonder de wervelkolom. 

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De technieken kunnen gepaard gaan met een “knappend” geluid, welke het “kraken” genoemd wordt.

Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Welke klachten kan een manueel therapeut behandelen?

Werkwijze

Intake: snel duidelijkheid

Na een screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over de klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan zijn en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut de houding en bewegingen beoordeelt en de gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo wordt direct duidelijk na de eerste afspraak wat het vervolg is.

Wanneer kan een manuele therapeut helpen?

Wanneer een gewricht slecht kan bewegen, of als dit pijnlijk is, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe de specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak is er dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

"Samen werken aan uw gezondheid!"

Kim Keeling

Behandeling: effectieve therapie

Het doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn als ook het verbeteren van de vaardigheden in de dagelijkse activiteiten, het werk en in de sport.

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en de houding en bewegingen te verbeteren. Dit worden genoemd eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken oftewel manipulaties. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand, uitgevoerd met een gedoseerde snelheid met een korte impuls. Het is een zuiver passieve, voor een patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel.

Deze behandeling wordt ondersteund met huiswerkoefeningen en/of beweeg- en houdingsadviezen.

Bron: NVMT

Kim Keeling Algemene fysiotherapie
Master manuele therapie
Dry needling

Email: info@denhoogenreek.nl